Steve McCurry – Southwest Ethiopia

by sarahkante

Steve-McCurry-Ethiopia-3 Steve-McCurry-Ethiopia-4 Steve-McCurry-Ethiopia-2 Steve-McCurry-Ethiopia-1 Steve-McCurry-Ethiopia-5

The Fox is Black

Advertisements